Utställningar

5/9-15      MSK                Klass 12      Eva Porat                                  Ex 1    BIV Total

11/10-15   UK                 Klass 12      Mats Askett                               Ex 1

24/10-15   World Show   Klass 12    Cristiano Frederico Sandon        Ex 1     2a i NOM av fler än 20 kattungar