BYB – Back Yard Breeding

 

Back yard breeding

Seriös uppfödare

Väljer att avla för att det “är mysigt med kattungar” eller att “det är kul för barnen”. Argument som att ”min hona är ju så söt” är också vanligt.

Målet är bara och enbart att tjäna pengar!

Avlar på olämpliga djur utan hänsyn till hur det påverkar kattungarna.

Har inga krav på köpare och säljer till alla som är villiga att betala.

Vill få kattungar av hög kvalitet i enlighet med rasens standard. Är väl insatt i kattavel. Investerar mycket i sin uppfödning som sällan eller aldrig går med vinst. Säljer endast kattungar till lämpliga köpare.

Avlar inte på en hona bara för att producera söta kattungar och kan välja att kastrera en, för avel inköpt katt om denna visar sig vara olämplig att avla på.

 

Använder vilken hane som helst oavsett om det är samma ras som honan, en annan renrasig katt eller en huskatt.

 Har vare sig förståelse för eller intresse av genetik, stamtavlor, blodslinjer eller avelsprogram.

Planerar alla parningar noggrant för att försöka få fram önskvärda kvaliteter och minimera de icke önskvärda.

Hane väljs efter noggranna kontroller av kompabilitet .

Information om hanen finns att tillgå om hanen inte bor i samma hem.

 

Katten testas varken för genetiska eller hälsorelaterade problem inom berörd ras.

Djur används i avel trots t.ex. navelbråck eller kryptorchism (enbart en testikel i pungen).

Honor paras och får kattungar i alltför tidig ålder.

Ser till att avelsdjuren testas för eventuella genetiska problem och följer gällande hälsoprogram inom berörd ras.

Dokument kan uppvisas på utförda tester på båda föräldradjuren.

Avlar inte på katter som inte uppnått lämplig ålder.

 

Vet väldigt lite om rasen vad gäller standard, historia, hälsa och temperament.

Är väldigt sällan medlem i en kattklubb och kan därmed inte få stamtavlor till kattungarna.

Har väldigt mycket kunskap om “sin” ras och delar gärna med sig av detta.

Tillhör alltid en kattklubb inom t.ex. SVERAK, WCF, CFA, eller TICA, vilket är nödvändigt för att kunna få ut stamtavlor till kattungarna.

 

Kattungarna veterinärbesiktigas inte och vaccineras mycket sällan.

Kan ibland visa upp föräldrakattens stamtavla men hävdar att det är för dyrt att skaffa stamtavlor till kattungarna. Påstår att stamtavla inte har någon betydelse eftersom kattungen bara ska vara till sällskap.

Kattungarna får med sig alla nödvändiga dokument på vaccinationer, chipmärkning och veterinärbesikting.

Stamtavla medföljer alltid kattungarna då det är det enda beviset på att katten verkligen är renrasig. En katt utan stamtavla är alltid en huskatt.

 

Kattungar föds ofta upp i provisoriska och ibland rent ohälsosamma miljöer. Detta visar brist på nödvändiga investeringar i uppfödningen och litet eller inget intresse för kattungarnas välmående.

Kattungar föds upp i en ren, välplanerad och kärleksfull miljö.

Tid och utrustning har investerats för både kattmamman och kattungarnas välbefinnande.

 

Kan vara ovillig att visa en köpare hela kullen eller att visa upp mamman till kullen.

Vill och kan oftast inte objektivt jämföra och utvärdera kattungarna i förhållande till varandra och föräldrarna.

Lägger istället stor vikt vid att påtala hur söta och charmiga kattungarna är.

Visar kattungar och mammakatt tillsammans.

Hjälper gärna till att utvärdera och välja en passande kattunge. Förklarar skillnader mellan “utställningskvalitet”, “avelskvalitet” och “sällskapskvalitet”.

Agerar aktivt för att para ihop rätt kattunge med rätt kattungeköpare.

 

Priset ligger några tusen under renrasiga kattungar med stamtavla.

Kattungar marknadsförs som renrasiga utan stamtavla eller som “halvbirmor”, “Ragamuffins” Skogskatter o.dyl.

Säljer utan tvekan kattungar över telefon eller via mail och överlämning sker inte alltid i hemmet.

Kattungar säljs i många fall innan 12 veckors ålder trots att detta är olagligt.

 

Priset ligger inom ramen för rasen.

Ingen kattunge säljs utan personlig kontakt och flera möten med potentiella kattungeköpare. Information om t.ex. familj, arbete och hemförhållanden efterfrågas.

Ett överlåtelseavtal och ägarändringsintyg skrivs alltid.

Kattungarna stannar hos sin mamma till minst 12 veckors ålder.

Efter köpet upphör säljarens intresse för både kattungen och kattungeköparen. Det finns ingen support eller hjälp att få vid frågor och funderingar.

    Det finns inget intresse för information om kattungarnas utveckling och välmående.

    Det finns ingen avelsförsäkring om kattungen skulle bli allvarligt sjuk.

    Om kattungen måste omplaceras får du varken hjälp eller stöd med en omplacering. Att säljaren skulle köpa tillbaka kattungen är helt uteslutet.

Kattungarna säljs med livslång support. Uppfödaren hjälper till med frågor och funderingar samt finns där om det uppstår problem.

    Uppföljning av kattungarna önskas alltid och information vid t.ex. sjukdom är nödvändig för ett fortsatt seriöst avelsarbete.

    Det finns en avelsförsäkring om kattungen skulle bli allvarligt sjuk.

    Vid en ev. omplacering hjälper uppfödaren till med att hitta en ny familj eller köper tillbaka kattungen för att inte riskera att den hamnar i “fel händer”.

   

Skrivet med inspiration av Malin Sundqvist, Kattstatus.se